Aleksandra Milošević Pantović

Union Univerzitet Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment

Aleksandra Milošević Pantović je asistent na smeru Arhitektura na Univerzitetu Union ‚‚Nikola Tesla‚‚ u Beogradu, kao i student doktorskih studija na tom Univerzitetu. Osnovne i master studije je završila na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao arhitekta radila je u biroima Atelje, Teatar light, Ar Tech, i u firmama kojima je bilo potrebno projektantsko znanje City expert, Drvo trade, Dumis, takođe se bavi rekonstrukcijom i enterijerom. Bavi se istraživanjima na temu sociologije stanovanja i pojavnih oblika stanovanja.

Na projekti je angažovana kao član tima. Glavni motiv rada na projektu joj je proširenje znanja i istraživanja stanovanja kroz pedagošku prizmu i prostora u kojima deca provode dosta vremena.