Biljana Branković

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Fakultet primenjenih umetnosti

Biljana Branković je arhitekta, dizajner urbanog prostora I didaktičkih igračaka. Sa suprugom je osnivač edukativne platforme archiPLAY – www.archiplay.rs. Radi kao docent na predmetima dizajna urbanog prostora na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kao freelance arhitekta od 2007., u timu sa suprugom Bratislavom Brankovićem, osvojila je nekoliko nagrada na domaćim I međunarodnim konkursima (Tourist  info point, Budva, Montenegro – 1st prize; Shelters on biking and hiking routes, Montenegro – 1st prize; 4 HQ building entrance zones reconstruction, Tesla power plant, Obrenovac – 1st prize, Reconstruction of public square, Pančevo – 3rd prize). Iskusna je u osmišljavanju, koordinaciji I vođenju raznovrsnih edukativnih programa na svim nivoima obrazovanja – od predškolskog do univerzitetskog, ostvarenih kroz saradnju sa institucijama obrazovanja I kulture, kao I domaćim I inostranim manifestacijama. Kroz radionice i edukativne programe je fokus bio usmeren na obrazovanje dece I mladih o izgrađenom okruženju I dizajn didaktičkih materijala koji deci I edukatorima služe u te svrhe. Od 2013. Do 2016. Je bila nacionalni predstavnik u UIA radnoj grupi Arhitektura I deca. U narednoj fazi profesionalnog razvoja, naučno – istraživački fokus je pomeren sa obrazovanja na participativni dizajn I projektovanje razvojno – podsticajnih prostora za decu u gradu. Na toj temi je zasnovana I doktorska teza, prihvaćena 2019. na FPU: “Ka humanijem urbanom detinjstvu: primena playborhood koncepta u oplemenjivanju grada prostorno-umetničkim intervencijama. Biljana vidi RELATE projekat kao multidisciplinarnu platformu koja će dati značajne inpute za njen doktorat, ali I integrisati rezultate njenih istraživanja u svoje rezultate, otvarajući mogućnosti za nove buduće projekte u okviru Laboratorije za prostornu pedagogiju.