Jelena Vranješević

Univerzitet u Beogradu

Filozofski fakultet

Prof. dr Jelena Vranješević je redovna profesorka razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu, na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju. Autorka je pet monografija koje se bave razvojnim problemima adolescencije, participacijom dece i participativnim istraživanjima, kao i slikom o detetu u medijima. Autorka je i  velikog broja članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim časopisima. Učestvovala je u kreiranju i koordinaciji više nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti ranog razvoja, obrazovanja za društvenu pravdu/interkulturalnog obrazovanja, komunikacije i alternativnih načina rešavanja sukoba (medijacije i pregovaranje), prava deteta/participativnih prava i liderstva u obrazovanju. Učestvovala je u istraživačkim projektima koji se bave različitim aspektima unapređenja kvaliteta obrazovanja: participacijom dece i roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu i profesionalnim razvojem nastavnika. Oblasti njenog stručnog interesovanja su: razvoj dece i adolescenata, prava deteta (posebno participativna prava), profesionalni razvoj nastavnika kao i promocija prava deteta kroz obrazovanje za društvenu pravdu i interkulturalno obrazovanje.

Njena motivacija za učešće u projektu Relate je „izlazak iz zone konfora“ i prilika da se oblasti kojima se profesionalno bavi kao psiholog sagledaju iz multiplih perspektiva i da se problemi participacije i participativnih istraživanja obogate i razvijaju na način koji će biti u najboljem interesu dece.