Marta Brković Dodig

Union Univerzitet Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment

PI: Dr. Marta Brkovic Dodig je vanredni profesor na smeru za Arhitekturu, Univerziteta Union Nikola Tesla, kao i osnivač nevladine organizacije ARQubator. Tokom i posle doktorata na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Šefild u Velikoj Britaniji radila je kao postdoktorand, gostujući predavač i istraživač na Tehničkom Univerzitetu u Berlinu, Tehničkom Univerzitetu u Minhenu, Politehničkom Univerzitetu Katalonije – UPC BarselonaTech, kao i na projektima transfera znanja u arhitektonskom birou BDP – Building Design Partnership u Šefildu. Dobitnik je prestižne Weiser nagrade za profesionalni razvoj pomoću koje je radila na Taubman Koledžu za Arhitekturu i Urbanizam, Univerziteta Mičigen i Humboldt stipendije za postdoktorande na Tehničkom Univerzitetu u Berlinu.

Kao arhitekta radila je u biroima: M-House Design u Beogradu, G+O Architekten u Minhenu i die Baupiloten u Berlinu. Bavi se istraživanjima na temu: projektovanja škola i prostora za učenje, održive arhitekture, participativnog planiranja i projektovanja, aktivizma u arhitekturi, obrazovanja o čovekovoj gradjenoj sredini za decu, kao i naučno-istraživačke metodologije sa fokusom na projektno istraživanje i igrice. Kourednik je knjige „The Routledge Companion to Games in Architecture and Urban Planning“. Na projektu je angažovana kao rukovodilac projekta. Glavni motiv rada na projektu joj je uspostavljanje novog naučno-istraživačkog polja prostorne pedagogije, koje objašnjava pedagoški potencijal prostora i odgovara na pitanje kako prostor podučava.