Marta Nikolić

Univerzitet u Beogradu

Učiteljski fakultet

Marta Nikolić je asistent na Katedri za metodiku nastave likovne kulture, Učiteljskog fakulteta  i doktorand Interdisciplinarnih doktorskih studija, na smeru Teorija umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Pre rada na fakultetu, bila je zaposlena u osnovnoj školi kao učiteljica. Tokom doktorskih studija, pisala je radove u kojima je analizirala različite uloge prostora u kreiranju podsticajnog okruženja za učenje i podučavanje dece i odraslih. U fazi je pisanja doktorske teze koja u centar istraživanja postavlja međusobni odnos deteta i prostora u kojem prostor oblikuje dečju percepciju i iskustvo, ali je i istovremeno oblikovan (i transformisan) detetovom iskustvima, akcijom, ponašanjem. Na fakultetu, u radu sa studentima, veliku pažnju posvećuje pripremi i organizaciji prostora vrtića/ škole u planiranju likovnih aktivnosti.

Na projektu je angažovana kao eksterni ekspert. Njen glavni motiv rada na projektu je saradnja i povezivanje sa kolegama iz različitih oblasti koji razumeju prostor kao mesto učenja i podučavanja. Takođe, smatra da projekat ima potencijal unapređenja postojeće pedagoške prakse kako u zemlji tako i u svetu.