Milena Vasić

Union Univerzitet Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment

Milena Vasić je asistent na smeru za Arhitekturu, Univerziteta Union Nikola Tesla i trenutno je na doktorskim studijama. Nakon završenih integrisanih studija 2020. godine na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu svoju profesionalnu karijeru započinje u birou Page Consortium gde se bavi arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem. Tokom studija učestvovala je na brojnim izložbama, diplomski rad joj je odabran od strane mentora za publikaciju u AF Files 2019/2020. Film i animacija su forme koje neretko koristi u svojim istraživanjima ali i kao individualne radove. Na projektu je angažovana kao istraživač doktorand koji je zaduzen za razvoj igrice “Kurikulum naselja”.