Natalija Bogdanović

Univerzitet u Kragujevcu

Filološko-umetnički fakultet

Natalija Bogdanović (Kragujevac, 1988) završila je osnovne i master akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2014. godine radi na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu kao asistent na    Katedri za unutrašnju arhitekturu. U zvanje docent izabrana je 2017. godine na istom fakultetu.

Organizovala je i učestvovala na više nacionalnih i internacionalnih izložbi, konkursa, radionica, konferencija i panel diskusija. Kao član autorskog tima Nacionalne studentske sekcije učestvovala je na Praškom  kvadrijenalu 2015, na kome su srpski umetnici nagrađeni “Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga”. Član je kustoskog tima studentske postavke nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadijenalu 2023 godine.

Osnivač je i od 2017. godine predsednik strukovnog udruženja “URBANIUM – Centar za istraživanje i održivi razvoj  arhitekture i urbanizma” i rukovodilac projekta “Dani arhitekture u Kragujevcu”.  Bavi projektovanjem u oblastima arhitekture i enterijera, kao i različitim formatima umetničkih projekata. Zajedno sa arhitektom Aleksom Đurićem vodi projektantsku praksu  ADDICTED design studio.

Paralelno se bavi naučno-istraživačkim radom. Oblasti interesovanja: Interiornost kao koncept razbijanja disciplinarnih granica između enterijera, arhitekture i urbanizma; Arhitektura kao prošireno polje  delovanja, Modernistička arhitektura Jugoslavije, memorijalna arhitektura, prostori spektakla, koncept sinteze umetnosti, pedagoške prakse u javnim prostorima.