Predrag Milić

Predrag Milić je urbani istraživač angažovan u polju urbanog razvoja i kritičke pedagogije, posebno  zainteresovan za teme potlačenih, ućutkanih i osiromašenih ljudi na urabnoj periferiji Beograda. Svoje aktivnosti sprovodi kroz rad kolektiva Škograd i Ko gradi grad iz Beograda. Ko-autor je knjige Political Space Matters (Belgrade: PSM, 2016) i ko-editor knjige Kako gradimo Škograd: Anatomija infrastrukture nade (Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet i Goethe Institut, 2019). Kao student doktorskih studija Centra za Interdisciplinarno istraživanje javnog prostora i urbane kulture Tehničkog univerziteta u Beču (SkuOR, TU Wien), njegov poseban doprinos je temi društvene infrastrukture nade koju kroz rad sa marginalizovanom školskom zajednicom prigradskog naselja Ledine na Novom Beogradu strpljivo gradi i razvija u poslednjih šest godina.

Predrag je član internacionalnog tima Urbani trijalog koji sprovodi istraživanja u polju urbanih studija sa posebnim fokusom na urbanu ko-produkciju. Jedan je od osnivača radne grupe Child-Focused Cities Internacionalnog centra za razvoj lokalne demokratije iz Švedske (ICLD), sa kojom radi na razvoju istoimenog analitičkog okvira za evaluaciju i razvoj održivih ciljeva razvoja (SDG, UN) usmerenih ka deci za lokalne samouprave. Njegov motiv za učešće u projektu je ideja o osnaživanju zajednice sa kojom radi kroz razvoj osetljivih, lokalno specifičnih i pravednih prostornih i obrazovnih politika.