Ružica Bogdanović

Union Univerzitet Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment

Dr Ružica Bogdanović je profesor emeritus za urbanizam i održivi razvoj na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Union – Nikola Tesla u Beogradu.

Glavne oblasti interesovanja u istraživanju i nastavi su: arhitektura i urbani dizajn, novi medijski pristup arhitekturi, koncept pametnog grada.

Po pozivu je angažovana u nastavi na  Arhitektonskim fakultetima u Podgorici, Banjoj Luci, Beogradu, na osnovnim, master i doktorskim kursevima.

Član komisije za doktorske i magistarske radove fakulteta u Novom Sadu, Banjoj Luci i Beogradu.

Pokrenula je, vodila i realizovala niz naučno-istraživačkih projekata kao vođa tima i glavni istraživač. Organizovala  i moderirala brojne panel diskusije, okrugle stolove, nacionalne i međunarodne simpozijume. Autor brojnih knjiga i članaka u stručnim časopisima. Izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima.

Ružica Bogdanović doprinosi profesiji aktivnim angažovanjem u različitim stručnim organizacijama, kao što su IsoCaRp, ECTP, Udruženje urbanista Srbije, Društvo urbanista Beograda (predsedavala je 8 godina, u dva mandata), Udruženje arhitekata Beograda, Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice – STRAND (član i jedan od osnivača).

Dobila je više nagrada za projekte i knjige, kao autorka ali i kao izdavač, kao i za  urbanističke projekte.

Dobila je nagradu „Nagrada za izuzetne ličnosti“, kao i nagradu za životno delo „Velika nagrada Emilijan Josimović“, obe od strane Saveza urbanista Srbije.

Glavni motiv za učešće u projektu je RELATE je doprinos obrazovanju profesionalaca.