Univerzitet Union Nikola Tesla, Fakultet za graditeljski menadžment

Union Univerzitet Nikola Tesla je mladi univerzitet osnovan 2001., posvećen stvaranju obrazovanih, kompetentnih I za praksu osposobljenih mladih profesionalaca. Primenjujući moto znanja bez granica UUNT pokreće lokalne I međunarodne (istraživačke) projekte sa partnerima iz oblasti obrazovanja, nauke I industrije (40 od 2011.) u cilju primene obrazovnih dostignuća i rezultata istraživanja za dobrobit društva. UUNT će voditi RP1,2,4,5 i doprineti istraživačkoj ekspertizi o prostornoj pedagogiji, sistematičnom pregledu studija slučaja, dizajnu igre, analizi podataka i menadžmentu. UUNT ima značajno iskustvo u dizajnu okruženja za održivo učenje (Deutsche Bundesstiftung Umvelt, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Open Society Foundation), obrazovanju o izgrađenom okruženju za decu i pedagoškim aspektima okruženja za učenje van škole (Humboltova fondacija), igrama u arhitekturi i urbanizmu (Fulbrajt Poljska) kao i procesima održivog urbanog planiranja (MPNTR, UN Habitat).

Istraživači sa Univerziteta Union Nikola Tesla:

Marta Brković Dodig
Union Univerzitet Nikola Tesla
Ružica Bogdanović
Union Univerzitet Nikola Tesla
Aleksandra Milošević Pantović
Union Univerzitet Nikola Tesla
Miloš Milovanović
Union – Nikola Tesla Univerzitet

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet ponosi se tradicijom naučnog istraživanja u oblasti društva, kulture i obrazovanja od 1838. UBFZF će biti odgovoran za RP3 – razvoj kvalitativnih participativnih istraživačkih metoda i značajno doprineti RP5 – kvalitativnoj analizi podataka, RP1 – pregledu pedagoških teorija koje objašnjavaju učenje u urbanom okruženju različitih razmera i RP6 – transformaciji rezultata istraživanja u dokument i događaje usmerene ka unapređenju oblasti. Institut za pedagogiju i andragogiju pri UBFZF će u projekat uneti izuzetno široku ekspertizu istraživanja unapređenja kvaliteta obrazovanja (formalnog, informalnog i neformalnog). Institut je realizovao 8 projekata finansiranih od strane MPNTR-a i učestvovao kao partner u još 19 zajedno sa MPNTR, UNICEF-om, Otvorenim fondom, Fondom za obrazovanje Roma, ESRALE, Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Fakultetom političkih nauka, Institutom za psihologiju, od kojih su mnogi uticali na obrazovne politike.

Istraživač sa Filozofskog fakulteta:

Jelena Vranješević
Univerzitet u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti je akademsko jezgro umetničkog i naučnog života u regionu od 1938. godine. Naučno-istraživačke aktivnosti UUBFPU predstavljaju multidisciplinarnu fuziju između umetničkih, teorijskih i naučnih istraživanja. Naučni i umetnički rezultati UUBFPU (269 članaka, 29 monografija, 8 kataloga, 14 tehničkih/idejnih rešenja i 13 studija) svetoče o sposobnosti prevođenja zaključaka istraživanja u prostorne forme i kritičkog razmatranja istih sa korisnicima u okviru RP8 . UUBFPU je međunarodno nagrađivan za svoje proizvode, edukativne i naučne aktivnosti: participativne radionice međugeneracijskog učenja sa lokalnim zajednicama, projektne studije za treće strane, kompanije i javnu upravu (Integral Innovation Vorkshop 2015, Danubius Academic Consortium 2015, SmartART). Kao član u međunarodnim mrežama (Evropska liga instituta za umjetnost, Agence universitaire de la Francophonie, UniAdrion i Inter-univerzitetski centar Dubrovnik) UUBFPU će vešto voditi RP6 – diseminaciju RELATE projektnih rezultata i promovisanje ishoda.

Istraživači sa Fakulteta primenjenih umetnosti:

Biljana Branković
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Slobodan Mišić
Univerzitet umetnosti u Beogradu

Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najveća visokoškolska i naučna ustanova iz oblasti građevinarstva i geodezije u Srbiji. Kao obrazovna institucija bavi se edukacijom budućih građevinskih inženjera i inženjera geodezije, a kao naučna: teoretskom, eksperimentalnom, publicističkom i organizacionom delatnošću. Fakultet poseduje 8 laboratorija, sopstvenu izdavačku delatnost i organizator je brojnih međunarodnih naučnih skupova. Zaposleni na Građevinskom fakultetu rukovode I učestvuju na 43 međunarodna i 35 nacionalnih projekata. https://www.grf.bg.ac.rs/nauka.

Građevinski fakultet ima i bogatu saradnju sa privredom, kroz ekspertske, konsultantnske, projektantnske i druge stručne delatnosti.

Fakultet pripada grupaciji fakulteta Tehničko-tehnoloških nauka, a podgrupi: građevinarstvo i urbanizam. Sledstveno, u okviru svojih edukativnih, naučnih i stručnih delatnosti, Fakultet se bavi širokim dijapazonom tema koje su povezane i prožimaju se sa oblastima arhitekture i urbanizma. Izgradnja, oblikovanje i uređenje urbanog prostora svakako su među najbitnijim zadacima struka objedinjenih u ovoj grupaciji.

Istraživač sa Građevinskog fakulteta:

Marija Obradović
Univerzitet u Beogradu

Eksterni eksperti